81. Är du introvert eller extrovert?

Detta avsnitt blir en liten försmak av Tobbes tal som han ska hålla på XP2018-konferensen i Porto. Vi pratar om skillnaden mellan introverta och extroverta människor. Vad skiljer dom åt, och finns det faktiska biologiska skillnader mellan dom? Hur kan vi anpassa vår vardag för att det ska främja bägge personlighetstyperna? Allt detta avhandlas. Dessutom zoomar vi in på deadlines.

För att skriva upp er på väntelistan till konferensen kan ni maila vag74konf(at)agical.se

I detta avsnitt kan ni tävla om en spännande kortlek. För att göra detta så ska ni lista ut vad vi är ute efter med vår rebus: Till rebusen. Svaren skickas lämpligast som direktmeddelande till twitter: @vag_74 eller via mail till pod(at)agical.se.

Några hållpunkter:

  • [6:32 Inzoomningen]
  • [11:16 Huvudämnet]
  • 18:30 Flest kompisar på fejjan vinner
  • 26:40 Ekorre!
  • 38:50 Tobbe är lite trögtänkt
  • 45:40 Vad kan vi göra åt det här då?
  • 54:20 Är mobprogrammering åt helsike?