78. Kartlägg din utvecklingsansats

Vi bygger vidare på förra avsnittet om lift-off och pratar lättrörlig kartläggning. En lättrörlig karläggning är ett utmärkt sätt att ge ett lag en bra start inför en ny ansats. Genom att fokusera på kommunikationsvägar och att borra lite i vad man föresatt sig att göra så kan laget få ett ordentligt avstamp. Som inzoomning diskuterar vi aktör- och observatörsjäv, det vill säga hur vi ser på vårt eget och andras beteende på olika sätt och med olika utgångspunkt.

I detta avsnitt kan ni tävla om en spännande kortlek. För att göra detta så ska ni lista ut vad vi är ute efter med vår rebus: Till rebusen. Svaren skickas lämpligast som direktmeddelande till twitter: @vag_74 eller via mail till pod(at)agical.se.

Några hållpunkter:

  • [5:05 Inzoomningen]
  • [09:54 Huvudämnet]
  • 18:30 Vi lever och andas TFS
  • 29:30 Dags att fylla rummet
  • 38:40 Dags att rikta in oss
  • 47:20 Vem bestämmer?