76. Föds till en ledare... eller?

Vem kan egentligen bli en ledare? I detta avsnitt pratar vi om vår syn på ledarskap. Vi inleder med en liten berättelse som beskriver tre olika former av ledarskap och analyserar denna lite närmare. Därefter ger vi vår syn på ledarskap som en samling aktiviteter. Vi går igenom en lista på totalt 13 sådana aktiviteter och borrar lite i vad de innebär. Inzoomningen tillägnas det kognitiva biaset ‘bias blind spot’. Om ni undrar varför Ola fnissar över “Bullfika” så kan ni titta på detta klipp från Solsidan

Några hållpunkter:

  • [3:44 Inzoomningen]
  • [8:42 Huvudämnet]
  • 15:55 Vi bryter ner de tre ledarna
  • 24:15 Vi har hela listan!
  • 33:50 Är du en pionjär?
  • 41:45 Vad sjutton gör Orvar Säfström i vår pod!?