72. Lyssna på några exempel om företagskultur

Vi zoomar in på ännu ett kognitivt bias. Denna gång är det Bandwagoneffekten vi tittar lite närmare på. Efter detta så berättar vi om några exempel från vår egen vardag där vi drabbats eller känt av företagskulturen. Ibland kan det gnissla rätt ordentligt.

Några hållpunkter:

  • [5:32 Inzoomningen]
  • [11:40 Huvudämnet]
  • 21:13 Ola börjar på Cap Gemini
  • 31:20 Kodapor äter bananer
  • 44:05 Dags att snacka möten
  • 49:19 Åter till löken