71. Bli en säkerhetsanarkist (del 2 av 2)

Då är det dags för andra delen av det tvådelade avsnittet om att bli säkerhetsanarkist. Vi utgår fortfarande från boken The Safety Anarchist av Sidney Dekker. Innan vi avslutar huvudämnet så zoomar vi in på en logisk fallgrop igen och denna gång är det falska dilemman som vi fäster strålkastaren på.

Några hållpunkter:

  • [3:05 Inzoomningen]
  • [8:32 Huvudämnet]
  • 19:05 Det är dags för Star Wars
  • 26:50 Dags att snacka skogsbruk i Preussen
  • 34:15 Hur var det nu med anarki och anarkism?
  • 40:40 Finns det någon väg ut då?