71. Bli en säkerhetsanarkist (del 2 av 2)

Då är det dags för andra delen av det tvådelade avsnittet om att bli säkerhetsanarkist. Vi utgår fortfarande från boken The Safety Anarchist av Sidney Dekker. Innan vi avslutar huvudämnet så zoomar vi in på en logisk fallgrop igen och denna gång är det falska dilemman som vi fäster strålkastaren på.

Några hållpunkter: