70. Bli en säkerhetsanarkist (del 1 av 2)

Vi inleder en serie inzoomningar på ämnet kognitiv bias, eller logiska tankevurpor. I detta avsnitt tar vi upp ‘Sunk Cost Fallacy’. Därefter pratar vi om värdet av att vara säkerhetsanarkist. Genom boken The Safety Anarchist av Sidney Dekker berättar vi en del stories som förhoppningsvis kan väcka en och annan tanke hos dig som lyssnare.

Avsnittet blev långt och därför valde vi att dela upp det på två. Detta är första delen.

Några hållpunkter:

  • [5:19 Inzoomningen]
  • [11:10 Huvudämnet]
  • 21:45 Det är bra om kirurgen tvättar händerna
  • 32:43 Redo för akt 3
  • 47:20 Allt går att dölja med VAB