65. Använd data för att lösa problem

Vi inleder med att rapportera om våra tvångströje-uppdrag. Därefter går vi raskt in på en inzooming om Ikigai, den japanska hemligheten till ett långt och lyckligt liv. Huvudämnet i detta avsnitt är data och hur du kan använda det och visualisera det för att hjälpa dig och dina medarbetare att lösa diverse problem.

Några hållpunkter: