65. Använd data för att lösa problem

Vi inleder med att rapportera om våra tvångströje-uppdrag. Därefter går vi raskt in på en inzooming om Ikigai, den japanska hemligheten till ett långt och lyckligt liv. Huvudämnet i detta avsnitt är data och hur du kan använda det och visualisera det för att hjälpa dig och dina medarbetare att lösa diverse problem.

Några hållpunkter:

  • [6:40 Inzoomningen]
  • [13:52 Huvudämnet]
  • 23:00 Timglas!
  • 33:55 Visualisera mera
  • 40:50 Många poäng blire
  • 50:50 Skriva data är jobbigt