64. Hjälp dig själv och andra

Vi pratar hjälp. Kan vi alla bli bättre på att hjälpa andra? Ja tror vi. Genom att förstå att hjälp är en fundamental social process och hur det hela fungerar. Vilka frågor ska du ställa och vilken roll ska du ta? I inzoomningen pratar vi brus och framförallt ger exempel på lite knep du kan ta till för att minska det ständiga bruset vi utsätts för och på så sätt förstärka det som du faktiskt vill ta in.

Boken vi utgått ifrån är Helping: How to Offer, Give, and Receive Help av Edgar H. Schein

Några hållpunkter:

  • [5:44 Inzoomningen]
  • [10:30 Huvudämnet]
  • 20:35 Även hjälpare kan gå i fällan
  • 33:00 Vi definierar några roller
  • 44:20 När ska vi använda vilka frågor?
  • 52:30 Det är viktigt med principer