63. Skapa psykologisk säkerhet

Vi pratar psykologisk säkerhet, ett oerhört viktigt ämne om vi tänkt oss att alla teammedlemmar ska prestera på topp. Vad är det egentligen, hur kan vi kontrollera att vi har tillräckligt av det, och hur får vi mer av det? Vi zoomar också in på diskussioner kontra konversationer och rantar lite på det dåliga samtalsklimatet på twitter.

Testet som du kan göra för att kontrollera den psykologiska säkerheten i ditt team består av följande sju punkter:

Några hållpunkter: