60. Jobba med tvångströja

I detta avsnitt pratar vi om förändring och hur vi kan använda experiment för att öva dig i förändring. Inzoomningen ägnar vi åt att prata om metaforer. När ska du använda metaforer och vad ska du tänka på?

Några hållpunkter: