59. Lär dig mer om förtroende

Vi öppnar detta avsnitt med att zooma in på presentationsteknik. Vilka hjälpmedel är mest effektiva egentligen? Därefter pratar vi förtroende. Vad krävs egentligen för att vi ska kunna ha förtroende för andra människor och hur kan vi bygga upp ett starkare förtroende?

Några hållpunkter:

  • [8:23 Inzoomningen]
  • [15:25 Huvudämnet]
  • 23:35 Här kommer några hörnstenar
  • 32:20 Vi är ute på djupa vatten med religion
  • 42:20 Vill du ha en pingla?
  • 50:20 Öva hela tiden