55. Värdera respekt

Vi började att värdera enkelhet med Åsa (avsnitt 25). Därefter värderade vi mod med Pia (avsnitt 27). Tillsammans med Michael Riise värderade vi kommunikation (avsnitt 30) och slutligen värderade vi återkoppling med Danne (avsnitt 37). Nu äntligen stänger vi serien genom att värdera respekt. Vilka former av respekt finns och kan vi respektera någon annan utan att respektera oss själva? Inzoomningen ägnar vi åt Littles Lag vilken används inom köteori för att visa hur vi får upp ett så bra flöde som möjligt.

Några hållpunkter:

  • [5:50 Inzoomningen]
  • [11:49 Huvudämnet]
  • 20:25 Ola kommer ut ur garderoben
  • 28:10 Respekt är ett rep
  • 36:35 Tobbe respekterar tomten
  • 45:05 Det måste vara fel hos dom