5. Koda tryggt och låt designen växa fram med TDD

I detta avsnitt pratar våra värdar om testdriven utveckling, även känt som TDD. Det pratas Mock-ramverk, acceptanstester, integrationstester och antimönster. Inzoomningen tillägnas ståuppmöten.

Några hållpunkter: