5. Koda tryggt och låt designen växa fram med TDD

I detta avsnitt pratar våra värdar om testdriven utveckling, även känt som TDD. Det pratas Mock-ramverk, acceptanstester, integrationstester och antimönster. Inzoomningen tillägnas ståuppmöten.

Några hållpunkter:

  • 6:50 Tobbe vill leka med en digital whiteboard
  • 10:10 Ola berättar vad TDD är
  • 19:45 Vad tycker vi om BDD egentligen?
  • 25:10 Vi bygger pyramider
  • 36:10 Tobbe rantar på mockar
  • 48:40 Vi sammanfattar