47. Förbättra ditt tekniska ledarskap

Vi följer upp förra veckans otekniska ämne med ännu ett. Denna gång är det tekniskt och problemlösande ledarskap som avhandlas. Inzoomningen tillägnas zonen, den eftertraktade eller mytomspunna platsen där kod flyger fram ur tangentbordet. Ola försöker slutligen avkoda Tobbes kryptiska ledtrådar och frågan är om han klarar sig bättre än vad Tobbe gjorde förra avsnittet.

Boken vi använt som utgångspunkt är Becoming a Technical Leader av Gerald M. Weinberg.

Några hållpunkter:

  • [5:04 Inzoomningen]
  • [10:57 Huvudämnet]
  • 18:35 Är det franska eller finska?
  • 37:54 Dags att bli motiverad
  • 49:40 Makten är din
  • 57:57 Hur organiserar vi oss bäst?
  • [1:05:21 Avkodat]