46. Var medveten om företagskulturen

Vi inleder året med att diskutera företagskultur, något som vi alla lever i hela dagarna på jobbet. Vad är det, och vad kan vi vinna på att vara lite mer medveten om vår egen kultur? Inzoomningen tillägnar vi linkedins rekommendationssystem och vi avslutar med ännu ett avkodat. Ska Tobbe lyckas hålla Olas takt?

Boken vi utgått ifrån är The Corporate Culture Survival Guide.

Några hållpunkter:

  • [3:30 Inzoomningen]
  • [8:07 Huvudämnet]
  • 16:40 Är fisken medveten om vattnet?
  • 23:53 Vi värderar lärande, vi lovar
  • 32:31 Jej er unik
  • 52:45 Ångesten kommer krypande
  • [1:00:20 Avkodat]