39. Parprogrammera i stark stil

Vi har fått en ny logotype som en del kanske noterat! I avsnitt 39 zoomar vi in på “Förste Följare”, en oerhört viktig roll i ledarskapssammanhang. Därefter pratar vi om Strong Style Pairing som är parprogrammering med en twist. Twisten är att för att kod ska kunna färdas från ditt huvud till datorn så måste den gå genom någon ANNANS fingrar.

Det blir inget kortkommando i detta avsnitt, utan istället presenterar vi en ny programpunkt som vi valt att kalla "Avkodat".

Filmen som illustrerar förste följaren finns på YouTube

Några hållpunkter:

  • 5:04 Ola läser en dikt
  • [7:20 Inzoomningen]
  • [11:08 Huvudämnet]
  • 22:50 Vi spelar Boom Beach
  • 31:20 Windows Phone är bäst
  • [39:20 Avkodat]