36. Välj London- eller Detroit-TDD

Vi återvänder till ämnet testdriven utveckling och borrar lite djupare. Denna gång sätter vi strålkastaren på de två olika stilarna som brukar benämnas Detroit- och London-stilen, tillståndsbaserad eller interaktionsbaserad testing. Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna med de båda stilarna? Vi zoomar in på förra avnsnittet med Victor Hugo Germano och försöker dra lite fler paralleller till hur Agical, företaget våra värdar jobbar på, fungerar. Dessutom blir det två kortkommandon och denna gång är bägge mobila sådana.

Några hållpunkter: