34. Låt acceptanstester driva din utveckling

Vi sitter återigen utomhus i skåne och spelar in. Denna gång med en gäst. Niclas Nilsson är expert på dagens ämne; acceptanstestdriven utveckling. Vi pratar om ATDD, BDD, och allt som rör dessa båda discipliner. Hur kan du med automatiserade acceptanstester driva din utveckling? Innan dess zoomar vi in på macropauser.

Böckerna vi pratar om är Growing Object-Oriented Software, Guided by Tests och Specification by Example

Några hållpunkter:

  • 7:09 Lösningar som kräver mindre städning är bättre
  • 15:00 Given, when, then
  • 26:01 Inget piratlego i citylegot
  • 31:40 Vad är en snailmachete?
  • 44:00 Två världar är bra
  • 54:30 Tre lysdioder om en har tur