32. Gå från 37 till 13 till 84 ord per minut på endast 42 veckor

Detta avsnitt tillägnar vi ett av de viktigaste verktygen för varje utvecklare; tangentbordet. Joakim Ohlrogge anser sig inte vara någon expert men har trots allt ägnat ett par år åt att fundera på detta ämne. Vi går på djupet och pratar material, layout, myter och kognitiv last. Inzoomningen tillägnar vi lunchätandets ädla konst och som vanligt avslutar vi med kortkommandon, tre till antalet.

Några hållpunkter:

  • 8:00 Vi förklarar uttrycket korvning
  • 15:10 Jocke öppnar med en disclaimer
  • 25:39 Ortolinjärt eller inte?
  • 35:10 Alla är högerhänta utom Ola
  • 42:50 Det går att köpa sig ur alla problem
  • 56:40 Vi jagar ord per minut