29. Förändringsmönster - lär dig känna igen och använda dom.

Efter att ha zoomat in på outsourcing så borrar vi ner oss i förändringsmönster. Med boken Fearless Change som bas så pratar vi om förändringsprocessen och hur vi som förändringsagenter kan bli mer effektiva genom att använda mönster för förändring. Vi tar sedan upp några guldkorn från boken och avslutar sedan på sedvanligt manér med kortkommandon.

Böckerna som nämns är Fearless Change och Crossing the Chasm

Några hållpunkter:

  • 5:20 Ola och Jakob är inte såta vänner
  • 11:20 Ola har varit ännu sämre
  • 17:52 Alla vill jobba med SLADOS
  • 27:20 Top-down eller bottom-up?
  • 36:00 Fira med Sue-Ellen
  • 50:04 Sammanfattning