26. Få smak för Apputveckling

Varför starta en serie avsnitt när man kan starta två? Det tar vi fasta på och startar ännu en serie avsnitt där vi försöker grotta ner oss i olika former av utveckling. Denna gång pratar vi apputveckling. Till vår hjälp har vi Linnéa Löfdahl som utvecklat både spel och nyttoappar för diverse mobila enheter. Som inzoomning pratar vi om vad som skiljer introverta från extroverta människor och det visar sig att vi har båda typerna i studion.

Pluginnet som Linnéa nämner i programmet heter FixCode och finns på Github

Några hållpunkter: