25. Värdera enkelhet

I februari var det 15 år sedan det agila manifestet kokades ihop av några herrar som träffats i Utah. I detta avsnitt får vi besök av Åsa Liljegren och vi tillägnar inzoomningen till just detta manifest. Är det fortfarande något att hönga i julgranen, eller har det spelat ut sin roll? Huvudämnet är enkelhet, en av värderingarna i eXtreme Programming. Åsa berättar om hur de låter enkelheten genomsyra allt i sitt team när de utvecklar en ny site för di.se.

Detta är avsnitt 1 i en serie om just de fem värderingarna i XP.

Några hållpunkter:

  • 5:00 Ola spelade MS röj
  • 9:40 Ola rantar på SAFe
  • 15:55 Ola rantar på SAFe igen
  • 27:20 Vem är arkitekt egentligen? Men det är ju jag!
  • 39:55 Produktägare kan också koda
  • 47:10 Åsa har taktkänsla