25. Värdera enkelhet

I februari var det 15 år sedan det agila manifestet kokades ihop av några herrar som träffats i Utah. I detta avsnitt får vi besök av Åsa Liljegren och vi tillägnar inzoomningen till just detta manifest. Är det fortfarande något att hönga i julgranen, eller har det spelat ut sin roll? Huvudämnet är enkelhet, en av värderingarna i eXtreme Programming. Åsa berättar om hur de låter enkelheten genomsyra allt i sitt team när de utvecklar en ny site för di.se.

Detta är avsnitt 1 i en serie om just de fem värderingarna i XP.

Några hållpunkter: