23. Minimera felytan

Det är dags att förklara ett koncept som vi nämnt några gånger men aldrig riktigt förklarat; felyta. Vi förklarar konceptet kort och fokuserar därefter på hur du minimerar densamma. Inzoomningen ägnas åt temperaturavläsning som är ett sätt för en grupp att hålla en miniåterblick. Dessutom blir det en later och ett par kortkommandon.

Mycket av inspirationen till detta avsnitt kommer från ett blixttal som Joakim Ohlrogge höll på Agila Sverige 2010. Det talet kan ses i sin helhet på webbtv.nu. Välj Celsius 20100510 och klicka på sista talet som heter "Fel, fel, fel!".

Några hållpunkter:

  • 4:50 Tobbe lyssnade på en podcast
  • 12:30 Tobbe öppnar Pandoras ask
  • 18:15 Ola har läst en bok
  • 28:50 Vi angriper felytan
  • 39:50 Ola känner sig inte kapabel
  • 48:55 Ska vi sammanfatta?