18. DDD går att använda även i befintlig kod

Efter en inzoomning på idiotfria zoner doppar vi tårna i domändriven design, ett ganska stort ämne som vi antagligen kommer att besöka fler gånger. Fokus i detta avsnitt är hur man med avgränsad kontext och bubblor kan använda DDD även i ett befintligt system där det aldrig använts tidigare.

Boken Domain-Driven Design finns bland annat här.

Artikeln som vi använt som utgångspunkt finns här: http://domainlanguage.com/ddd/strategy/GettingStartedWithDDDWhenSurroundedByLegacySystemsV1.pdf

Några hållpunkter:

  • 6:15 Vi zoomar in på idiotfria zoner
  • 10:03 Har du nånsin fått fel 90?
  • 15:00 AKL, är det en myndighet?
  • 24:30 Det ska ingen utvecklare säga till en affärsmänniska
  • 32:00 Ola och de andra har bildat en bubbla
  • 45:40 Stryp de jäklarna