18. DDD går att använda även i befintlig kod

Efter en inzoomning på idiotfria zoner doppar vi tårna i domändriven design, ett ganska stort ämne som vi antagligen kommer att besöka fler gånger. Fokus i detta avsnitt är hur man med avgränsad kontext och bubblor kan använda DDD även i ett befintligt system där det aldrig använts tidigare.

Boken Domain-Driven Design finns bland annat här.

Artikeln som vi använt som utgångspunkt finns här: http://domainlanguage.com/ddd/strategy/GettingStartedWithDDDWhenSurroundedByLegacySystemsV1.pdf

Några hållpunkter: