14. Visualisera förändring med mikadometoden

Det är dags att prata om mikadometoden, ett verktyg för visualisering av kodförändring som kokats ihop av Ola Ellnestam och Daniel Brolund. Vi beskriver metoden och samtalar sen om hur det kan användas även inom andra områden än refaktorisering. Vi lyssnar åter på en vän och denna gång är det Linda Rising som vid fantastiska 73 års ålder fortfarande vägrar sluta arbeta.

Boken 'The Mikado Method' finns här: The Mikado Method

Några hållpunkter: