108. Bli en bättre produktägare

Vi pratar produktägarskap med Ulrika Park. Hur är en riktigt bra produktägare, vad kan du göra för att utvecklas och vem är den där POLUS egentligen? Dessutom zoomar vi in på spelutveckling och undrar varför ingen gjort ett minecraft för tjejer?

Några hållpunkter:

  • [2:45 Dödens Dilemma]
  • [8:33 Inzoomningen]
  • [16:25 Huvudämnet]
  • 27:30 Många affärsluncher blir det
  • 37:40 Har du en apa på axeln?
  • 42:40 Hur blir du bättre?
  • 52:10 Varför inte ta en lunch utan slut?