107. Designa för säkerhet

Vi pratar säkerhet. Varför betraktas det så ofta som en feature när det egentligen bör genomsyra hela designen? Detta avsnitt är det första i en serie om tre. Vi zoomar också in på Jak-rakning och Ola ställs inför sitt första dilemma.

Boken vi använt som stöd för avsnittet är Secure by Design av Dan Bergh Johnsson

Några hållpunkter:

  • [3:53 Dödens Dilemma]
  • [9:42 Inzoomningen]
  • [14:07 Huvudämnet]
  • 23:22 Dags att snacka design
  • 33:30 Kan vi ha negativa pengar?
  • 45:00 Snackar ni kodska?