10. Skaffa dig ett asgrymt team

Vi startar hösten med att diskutera team och vad som påverkar hur väl en grupp kan fungera ihop. Vi pratar kommunikationsvägar, karismatiska konnektorer, Tuckman och autonomi. Dessutom inleder vi avsnittet med att berätta en liten anekdot.

Några hållpunkter: