Mobbprogrammering

Utveckling handlar om kommunikation mellan människor. Resten är teknik.

När ett team tar sig an ett och samma problem tillsammans lär vi oss teknik och problemdomän, men än viktigare; vi lär känna varandra bättre.

Med fokus på det viktigaste arbetet tar vi gemensamt stegen från ax till limpa utan att hacka och mala ner en uppgift till små, osammanhängande delar som svårligen sammanfogas till en helhet.

Snabb social och kunskapsmässig återkoppling leder till kunskapslyft och arbetsglädje.

Ur det föds ett team som gör rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, i rätt omfattning.

Äkta produktivitet.