Mobbprogrammering

Utveckling handlar om kommunikation mellan människor.
Resten är teknik.